Marketing internetowy

Czym jest marketing internetowy?

Marketing internetowy to wszystkie działania promocyjne, które prowadzone są za pośrednictwem internetu. Ich głównym celem jest poprawa rozpoznawalności marki i wykreowanie pozytywnego wizerunku. Działania podejmowane w ramach marketingu online zmierzają do pozyskania nowych klientów i wzrostu sprzedaży. To zespół działań, który wymaga dużej pracy i czasu, jednak przynosi duże korzyści.

Marketing internetowy od tradycyjnego różni się jedynie formą komunikacji. Internet oraz jego szerokie możliwości pozwalają na dotarcie do odbiorców z przekazem reklamowym w znacznie szybszy i skuteczniejszy sposób. Zaletą tej formy marketingu jest również możliwość promowania się dokładnie tam, gdzie znajdują się twoi potencjalni klienci. Można korzystać z portali tematycznych, lokalnych grup dyskusyjnych i innych miejsc w sieci, gdzie przebywają osoby, które może zainteresować twoja oferta. Zaletą jest również możliwość mierzenia efektów kampanii, dzięki czemu można ją stale optymalizować i zwiększać jej skuteczność.  

Posiadamy ponad 14-letnie doświadczenie w promowaniu firm online. Jesteśmy w stanie dopasować najlepsze narzędzia e-marketingu do indywidualnych potrzeb klientów. Tworzymy kampanie, które przynoszą klientom konkretne efekty i pozwalają odnieść sukces w sieci.

Poznaj etapy naszej kampanii:

1. Analiza
Przed przystąpieniem do opracowania strategii promocji dla twojej firmy, chcemy dowiedzieć się jakie działania marketingowe były podejmowane dotychczas. Przeanalizujemy również aktywność twojej konkurencji, aby podjęte przez nas działania mogły wyróżnić twoją firmę na ich tle.


2. Ustalenie celów kampanii
Po przeprowadzeniu analizy możemy ustalić cele, które ma zrealizować kampania. Powinny pokrywać się z głównymi założeniami twojego biznesu i być dla nich wsparciem.


3. Określenie grupy docelowej
Ustalenie, na jakich odbiorcach zależy ci najbardziej, pomoże w identyfikacji obszarów, w które twoja firma powinna inwestować. Dzięki temu twoje przyszłe działania wykażą się większą skutecznością.


4. Wybór środków i kanałów promocji
Wybieramy kanały marketingowe z których skorzystamy podczas realizacji kampanii oraz decydujemy, z jakie narzędzia będziemy stosować. Na tym etapie planujemy również budżet całego projektu.


5. Realizacja kampanii
Po ustaleniu założeń oraz wyborze narzędzi, jakie będziemy stosować w kampanii, możemy przystąpić do jej realizacji. Podczas jej trwania monitorujemy również na bieżąco efekty oraz dokonujemy stałej optymalizacji w celu poprawy jej skuteczności.


6. Raportowanie
Analizujemy efekty kampanii pod kątem założeń. Sprawdzamy, które z działań przyniosły pożądane rezultaty, a które należy jeszcze poprawić. Sporządzamy raport, a nasze obserwacje wykorzystujemy w planowaniu przyszłych zadań.

Zorganizowanie kampanii reklamowej przy obecnych możliwościach Internetu wydaje się prostym zadaniem, które może realizować każdy. Opracowanie i zrealizowanie strategii marketingowej, która przyniesie oczekiwane rezultaty jest już problemem bardziej złożonym. Warto więc powierzyć to zadanie profesjonalistom. Wiemy jak planować efektywne kampanie marketingowe w Internecie. Korzystamy z narzędzi, które dopasowujemy indywidualnie do potrzeb klienta. Na bieżąco śledzimy efekty kampanii i reagujemy, gdy któreś z wdrożonych działań okazuje się nieskuteczne.